logobialypanorama
 

SM "Nowy Prokocim"  Galeria

Zasady racjonalnego gospodarowania
wodą i ciepłem


Program
"Ciepła woda użytkowa"

 
SM "Nowy Prokocim" - Komunikaty    Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2016

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się 1 czerwca. Dokładny termin, miejsce i porządek Walnego Zgromadzenia przedstawiamy Państwu w dalszej częœci tej informacji. W Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z ustawą Prawo Spółdzielcze, mogą uczestniczyć tylko członkowie Spółdzielni. W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych Państwa na coroczne zebrania, bez względu na członkostwo, do siedziby Spółdzielni o godzinie 17.00 w dniach:
  1. 9 maja - ul. Kurczaba
  2. 10 maja - ul. Jerzmanowskiego
  3. 11 maja - ul. Wallenroda, Kozietulskiego Teligi
  4. 12 maja - ul. Ks. Sciegiennego i ul.Lilli Wenedy

Na spotkaniach tych, będą Państwo mieli możliwość zapoznania się z krótką informacją na temat realizacji wniosków złożonych na poprzednich zebraniach. Przekażemy Państwu również informację na temat kondycji finansowej Spółdzielni oraz planów gospodarczych na rok bieżący i następne.

Więcej informacji ...

    Podsumowanie działalności Spółdzielni w 2015 roku

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" nt. działalności Spółdzielni w bieżącym roku oraz planach na 2016 r.
Więcej...

    Prezydent Jacek Majchrowski w Prokocimiu


W środę 29 paŸdziernika 2014 roku, na zaproszenie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim", odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa Pana Profesora Jacka Majchrowskiego z mieszkańcami osiedla.

Więcej...


    Podsumowanie działalności Spółdzielni w 2014 roku

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" nt. działalności Spółdzielni w bieżącym roku oraz planach na 2015 r.
Więcej...

    Ciepła woda użytkowa

Oddajemy w Państwa ręce materiały informacyjne związane z montażem ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) na naszym osiedlu. Szczegóły w załączonej broszurze.

Pobierz broszurę...

Oświadczenie...

    Informacje dla mieszkańców

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" dotycząca segregacji śmieci, opłat czynszowych oraz spraw bieżących.
Więcej...

    Wynajem sali

Informujemy, o możliwości wynajmu sali widowiskowej w Klubie "Zachęta" na inne cele niż statutowe - konferencje, szkolenia, prezentacje. Sala posiada powierzchię 150m2 i jest po generalnym remoncie. Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem klubu tel. 012 652-67-14.

    Badania wody

Informujemy, że zostały przeprowadzone badania wody w poszczególnych rejonach naszej Spółdzielni. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.
Pobierz sprawozdanie z badań...

    Aktualne działania Spółdzielni

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" dotycząca spraw bieżących oraz opłat czynszowych.
Więcej...

    Dodatki mieszkaniowe

Informujemy o możliwości skorzystania z dofinansowania do czynszu z Urzędu Miasta Krakowa. Dodatek mieszkaniowy przysługuje: najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujących na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, osobom zamieszkującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych, innym osobą mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem. ...
Więcej...

    Wymiana podzielników ciepła

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na zebraniach, od września br. rozpoczynamy wymianę dotychczasowych podzielników ciepła na nowe elektroniczne, radiowe podzielniki kosztów ciepła odczytywane drogą radiową.
Więcej...

    Zakup gruntu

Informacja Urzędu Miasta Krakowa o zasadach sprzedaży gruntu na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli lokali mieszkalnych nabytych od spółdzielni mieszkaniowych będących użytkownikami / współużytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami, w których te lokale są położone
Więcej...

    Legalizacja wodomierzy

Lokale mieszkalne w których zamontowane są wodomierze, zasadę obliczania okresów ważności dowodów legalizacji wodomierzy określają przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 r., w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli na podstawie art. 8 ust. 6 Ustawy z 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.
Okres ważności dowodów legalizacji pierwotnej i jednostkowej wynosi 5 lat a okres ważności legalizacji ponownej również 5 lat. ...
Więcej...

    Remont mieszkania - poradnik

Informacje ogólne dotyczące zezwolenia na przeprowadzenie remontu w mieszkaniu. Poniżej zamieszczamy warunki, których należy przestrzegać podczas wykonywanych pracach remontowych w mieszkaniu. ...
Więcej...


_____________

Archiwum wiadomości...
© wk