logobialypanorama
 

SM "Nowy Prokocim"  Galeria


Zasady racjonalnego gospodarowania
wodą i ciepłem


Program
"Ciepła woda użytkowa"

 
Przetargi


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim"
ogłasza, że w siedzibie Spółdzielni przy ul.Kurczaba 25
w dniu 20.12.2017 r. (środa)
odbędą się


PRZETARGI NIEOGRANICZONE USTNE (AUKCJE)
w celu wyłonienia nabywców praw odrębnej własności następujących lokali mieszkalnych:

 • przy ul. Jerzmanowskiego 36/32 - 2 pokoje + kuchnia, łazienka, przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 38,20 m2/VI piętro.
  data przetargu: 20.12.2017 r. godz. 12.15 cena wywoławcza 1 m2: 4.100 zł
  wadium w wysokości: ~ 5% ceny wywoławczej lokalu, tj. 7.800 zł
 • przy ul. L.Wenedy 11/11 - 1 pokój + kuchnia o łącznej powierzchni użytkowej 32,40 m2/III piętro.
  data przetargu: 20.12.2017 r. godz. 12.30, cena wywoławcza 1 m2: 4.100 zł
  wadium w wysokości: ~ 5% ceny wywoławczej lokalu, tj. 6.600 zł
 • przy ul. Konrada Wallenroda 53/111 - 1 pokój + aneks kuchenny we wnęce o łącznej powierzchni użytkowej 23,90 m2/XI piętro.
  data przetargu: 20.12.2017 r. godz. 12.45, cena wywoławcza 1 m2: 4.200 zł
  wadium w wysokości: ~ 5% ceny wywoławczej lokalu, tj. 5.000 zł

W sprawie ustalenia terminu oglądnięcia w/w lokali należy kontaktować się telefonicznie pod numerem: 12 652 67 21 do dnia 18.12.2017 r. godz. 15.00

Wpłata wadium w kasie Spółdzielni w dniu przetargu w godz. 9.00 – 11.40
Przed wpłatą wadium należy zapoznać się z regulaminem Regulaminem organizowania i przeprowadzania aukcji i przetargów pisemnych w celu wyłonienia nabywcy prawa odrębnej własnoœci lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" udostępnionym na tablicy w holu oraz na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem: www.sm.nowyprokocim.pl w zakładce "Akty prawne".

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem na Nabywcę odrębnej własności, w tym również wszelkie opłaty publiczno-prawne z tym związane, obciążają Nabywcę.


Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje można zasięgnąć w biurze Spółdzielni
lub telefonicznie pod nr: 12-652-67-21 lub 12-652-67-24

------------------------------------------------------------------------

© wk