logobialypanorama
 

SM "Nowy Prokocim"  Galeria


Zasady racjonalnego gospodarowania
wodą i ciepłem


Program
"Ciepła woda użytkowa"

 
Przetargi


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim"

ogłasza, że w dniu 11 kwietnia 2018 r. (środa)
w siedzibie Spółdzielni przy ul.Kurczaba 25 w Krakowie
odbędą się

PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE (AUKCJE)
w celu wyłonienia nabywców praw odrębnej własności następujących lokali mieszkalnych:

 1. Jerzmanowskiego 36/114 - XI piętro, 1 pokój + aneks kuchenny we wnęce, łazienka, wc, przedpokój, o łącznej powierzchni użytkowej 34,10 m2.

  data przetargu: 11.04.2018 r. godz. 12.15, cena wywoławcza 1 m2: 4.100 zł
  wadium w wysokości = 5% ceny wywoławczej lokalu, tj. 7.000 zł

 2. L.Wenedy 15/33a - XI piętro, 1 pokój + aneks kuchenny we wnęce, łazienka z wc, przedpokój, o łącznej powierzchni użytkowej 20,10 m2.

  data przetargu: 11.04.2018 r. godz. 12.30, cena wywoławcza 1 m2: 4.300 zł
  wadium w wysokości = 5% ceny wywoławczej lokalu, tj. 4.500 zł

W sprawie ustalenia terminu oglądnięcia w/w lokali należy kontaktować się telefonicznie pod numerem:
12 652 67 21 do dnia 10.04.2018 r. godz. 11.30

Wpłata wadium w kasie Spółdzielni w dniu przetargu w godz. 9.00 - 11.45


Przed wpłatą wadium należy zapoznać się z Regulaminem organizowania i przeprowadzania aukcji i przetargów pisemnych w celu wyłonienia nabywcy prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" udostępnionym na tablicy w holu oraz na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem: www.sm.nowyprokocim.pl w zakładce „Akty prawne”.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" w Krakowie zastrzega prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania aż do zawarcia aktu notarialnego przeniesienia lokalu w odrębną własność, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.
Wszelkie koszty zwišzane z przeniesieniem na Nabywcę odrębnej własności, w tym również wszelkie opłaty publiczno-prawne z tym zwišzane, obcišżajš Nabywcę.

Dodatkowych informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr:
12 652-67-21 lub 12 652-67-24


------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Prokocim"
szuka najemcy lokalu użytkowego od 1.06.2018 r.

Lokal, o powierzchni 99,8 m2 położony jest na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Teligi 24 w Krakowie. Może być przeznaczony na działalność handlową, usługową, biuro, kancelarię, a wyposażony jest w następujące instalacje:

 • energii elektrycznej,
 • wodno – kanalizacyjną,
 • centralnego ogrzewania.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonicznym: 12/6526721. W przypadku kilku chętnych Spółdzielnia zastrzega możliwość ogłoszenia przetargu na lokal.

© wk