logobialypanorama
 

SM "Nowy Prokocim"  


Galeria


Zasady racjonalnego gospodarowania
wodą i ciepłem


Program
"Ciepła woda użytkowa"

 
Klub "Zachęta"Prezydent Jacek Majchrowski w Prokocimiu

     W środę 29 paŸdziernika 2014 roku, na zaproszenie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim", odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa Pana Profesora Jacka Majchrowskiego z mieszkańcami osiedla.

     W spotkaniu uczestniczyli również m.in. dyrektor Wydziału Inwestycji UMK Janina Pokrywa, dyrektor ZIKiT-u Jerzy Marcinko oraz komendant Krakowskiej Straży Miejskiej Adam Młot.

     W spotkaniu, które odbyło się w sali widowiskowej Klubu Kultury "Zachęta" wzięło udział ponad 70 osób – mieszkańców Prokocimia, Bieżanowa i os. Na Kozłówce.

     Zaproszonych Gości i przybyłych mieszkańców przywitał Prezes Zarządu Spółdzielni Pan Zbigniew Socha, a następnie zaprosił mieszkańców do zadawania pytań.

     Jednym z głównych tematów poruszanych na spotkaniu była kwestia bezpieczeństwa na osiedlach, zbyt mała liczba pieszych patroli Straży Miejskiej i niska skuteczność ich działań. Pytano również o kontrole związane z nową ustawą œmieciową, o tramwaje, które będą kursować w kierunku Prokocimia - Bieżanowa po otwarciu nowobudowanej linii tramwajowej Lipska – Wielicka.

     Nie zabrakło też tematów ściśle lokalnych. Mieszkańcy pytali m.in. o dalsze losy Parku Aleksandry – Prezydent Jacek Majchrowski poinformował o prowadzonych rozmowach z obecnymi właścicielami działek, dzięki którym możliwe będzie powiększenie obszaru parku i dalsze prace.

     Ważnym tematem była sprawa budowy drogi do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych przy ul. Żabiej. W odpowiedzi, mieszkańcy otrzymali obietnice, że prace będą prowadzone w latach 2016-2017. Poruszano również kwestie związane z drogami dojazdowymi do nowych inwestycji budowanych przez developerów.

     Na zakończenie spotkania Prezydent Miasta Krakowa Pan Profesor Jacek Majchrowski otrzymał tytuł honorowego członka Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele” wraz z legitymacją z numerem 1.


© wk