<-- koniec popup -->

tel: 12 658-64-81 | mail: promodelik.nowyprokocim@gmail.com

Regulamin konkursu modelarskiego "PRO-MODELIK" 2022 r.:

 1. Konkurs ma charakter jednodniowy i odbędzie się 08.10.2022 roku.

 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, będzie do pobrania na miejscu.

 3. Zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Do konkursu i wystawy przyjmowane będą modele dostarczone na miejsce zawodów w dniu 12.10.2019 r. (sobota) w godzinach 8:00 - 11:00.

 4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną iloœść modeli w każdej klasie.

 5. W klasyfikacji uwzględniony będzie najlepszy model jednego uczestnika w danej klasie. Do każdego modelu należy wypełnić oddzielną kartę zgłoszeniową. Nieczytelnie lub niekompletnie wypełnione zgłoszenie może skutkować odmową przyjęcia modelu.

 6. Rywalizacja w klasie odbędzie się w przypadku obecnoœści co najmniej trzech modeli różnych zawodników.

 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas w przypadku małej iloœści zgłoszeń w danej klasie.

 8. Opłaty startowe: Juniorzy (do 15 lat) są zwolnieni z opłat startowych. Seniorzy: 10zł niezależnie od ilośœci wystawionych modeli.

 9. Dokumentacja do modeli nie jest wymagana.

 10. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia modeli oraz Uczestników.

 11. Wyróżniony będzie co najmniej jeden model w każdej kategorii.

 12. Zgłoszone na konkurs modele ocenia komisja sędziowska powołana przez organizatorów zgodnie z zasadą - "podoba się - nie podoba się".

 13. Decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.

 14. Organizatorzy nie mogą wystawiać modeli w konkursie.

 15. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.Rejestracja modeli na konkurs poprzez formularz znajdujący się TUTAJ


UWAGA !
W tym roku kategoria specjalna:

W tym roku jest to "22", gdyż mamy właśnie 2022 rok. A co to oznacza? Dla was oznacza to tyle, że jeśli macie model, w którego nazwie jest liczba 22 to śmiało możecie go wystawić w tej kategorii. To samo tyczy się np numeru bocznego. Czyli jeśli będzie to Su-22, F-22, I-22, T-34 o numerze bocznym 122, Sd.Kfz 222, rajdowe Porsche z numerem 22 lub diorama przedstawiająca potyczkę z 22 wrzeœnia 1939 roku to to śmiało może konkurować w tej kategorii. Byle było to widoczne.
PS:
Samochodów z samymi rejestracjami, na których będzie 22 nie uznajemy, już bez przesady :)Opłaty startowe:

Juniorzy i Młodzicy - zwolnieni z opłat startowych
Seniorzy: 10 zł bez względu na ilość modeli
Program:

8.00 - 11.00: Przyjęcie modeli
11.00 - 16.30: Wystawa modeli oraz ocena sędziowska
16.30: Rozdanie nagród i zakończenie imprezy


Patronat nad konkursem sprawują: